Thread: DIY bench table
View Single Post
  #8  
Old 15-08-2019, 09:41
nhoccon9229's Avatar
nhoccon9229 nhoccon9229 is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2007
Location: Vietnam
Posts: 398
Re: DIY bench table

Bác mua cái ốc đế đồng nối lại, vặn vít là được

Reply With Quote