View Single Post
  #421  
Old 14-08-2019, 22:40
Eldegal's Avatar
Eldegal Eldegal is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2013
Location: Hanoi
Posts: 642
Re: AMD sẽ giảm giá RX 5700 XT xuống 399$ và RX 5700 xuống 349$ ngay trước thời điểm ra mắt


Pulse giày thể thao trang bị heatsink cho vrm tận răng ntn hóng con nitro+

với cả con này dùng VRAM của micron và test còn ngon hơn die samsung trên bản ref

Last edited by Eldegal; 14-08-2019 at 22:45.
Reply With Quote