Thread: DIY bench table
View Single Post
  #5  
Old 14-08-2019, 22:15
bakuman.ver3's Avatar
bakuman.ver3 bakuman.ver3 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2013
Posts: 249
Re: DIY bench table

Quote:
Originally Posted by HP2016 View Post
chế cái backplate kiêm chống vga kiêm tản nhiệt luôn bác ơi vừa đẹp chắc chắn lại tản nhiệt hiệu quả
em dang dùng 1060 cố backplate rồi :( mà chế cái đấy còn khó hơi chế cây chống vga )
Reply With Quote