View Single Post
  #20  
Old 14-08-2019, 22:15
President Donald J. Trump's Avatar
President Donald J. Trump President Donald J. Trump is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2018
Location: White House, Washington, D.C. 20500 U.S.
Posts: 637
Re: Các anti-fan có thể nhìn vào cấu hình để chê bai Galaxy Note 10 quá đắt, nhưng đắt như vậy là có lý do