View Single Post
  #13  
Old 14-08-2019, 22:03
WENBIE's Avatar
WENBIE WENBIE is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Location: Hà Nội
Posts: 25,705
Re: Các anti-fan có thể nhìn vào cấu hình để chê bai Galaxy Note 10 quá đắt, nhưng đắt như vậy là có lý do

Vì bán kèm mớ đồ gia dụng của SS chăng ?

Gửi từ MAKE VOZ GREAT AGAIN !!! bằng vozFApp