Thread: DIY bench table
View Single Post
  #4  
Old 14-08-2019, 12:37
HP2016 HP2016 is offline
Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 58
Re: DIY bench table

chế cái backplate kiêm chống vga kiêm tản nhiệt luôn bác ơi vừa đẹp chắc chắn lại tản nhiệt hiệu quả
Reply With Quote