Thread: DIY bench table
View Single Post
  #3  
Old 14-08-2019, 09:18
bakuman.ver3's Avatar
bakuman.ver3 bakuman.ver3 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2013
Posts: 249
Re: DIY bench table

nhôm định hình có đai ốc chữ T luồn vào trong được, vít ốc trụ đồng vào là được.
Reply With Quote