Thread: DIY bench table
View Single Post
  #2  
Old 14-08-2019, 08:47
Bad Luck Brian's Avatar
Bad Luck Brian Bad Luck Brian is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2015
Posts: 267
Re: DIY bench table

Bác cho e hỏi ngu là cái ốc bắt main bác taro vào tấm nhôm hay bằng cách nào bác.

Sent from Xiaomi Mi A2 using vozFApp
Reply With Quote