View Single Post
  #17  
Old 14-08-2019, 00:42
kghostsvn kghostsvn is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2013
Posts: 1,492
Re: Anh em game thủ muốn nâng cấp RAM thì hãy nhanh lên kẻo sắp tăng giá đến nơi !

Nghe thằng game cẹc có ngày ra đê mà ở, chỉ béo mấy ông gian thương
Mà lỡ lên cặp 32GB cũng đủ cho nhu cầu làm việc rồi
Reply With Quote