Thread: DIY bench table
View Single Post
  #1  
Old 13-08-2019, 21:42
bakuman.ver3's Avatar
bakuman.ver3 bakuman.ver3 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2013
Posts: 248
DIY bench table

Em đang diy 1 cái bentable như ảnh bằng nhôm định hình. Xong xuôi tất cả giờ còn mỗi cái chống bắt VGA. Chỗ e tỉnh lẻ không có tiệm cơ khí nào taro ren ngoài cái căm xe máy.
Bác nào có cây chống vga để cho em 3 cây với a
Reply With Quote