Thread: HN/TQ Bán ram 4
View Single Post
  #3  
Old 12-08-2019, 06:37
koolngoc's Avatar
koolngoc koolngoc is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2013
Posts: 113
Re: Bán ram 4

kit 32gb giá ngon up phụ.
tiện cần kit 16 2x8 còn bảo hành trên 30 tháng kẹp tản hàng hãng nhé
Reply With Quote