View Single Post
  #28  
Old 11-08-2019, 21:15
hoangkent17's Avatar
hoangkent17 hoangkent17 is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2014
Location: Tokyo, Japan
Posts: 263
Re: Page 3 - AMD đã thiết kế xong Zen 3, đang thiết kế Zen 4

Quote:
Originally Posted by Resa View Post
giờ cái đống main b450 với x470 bug vẫn còn đầy ra, đem con bỏ chợ à
Năm sau ra dòng mới thì chỉ x570 hay b550 mới hỗ trợ. Còn 300,400 chỉ hỗ trợ đến dòng chip hiện tại. Có lẽ năm sau có 2+. 2021 thì lên 3 đổi soket luôn.

Được gửi từ iPhone X - vozForums
Reply With Quote