View Single Post
  #24  
Old 11-08-2019, 19:33
Z E N's Avatar
Z E N Z E N is online now
Senior Member
 
Join Date: 12-2014
Location: Z E N 's Home
Posts: 1,312
Re: AMD đã thiết kế xong Zen 3, đang thiết kế Zen 4

2 năm đổi socket 1 lần là hợp lý roài, người dùng đỡ đau đầu vấn đề lỗi phát sinh mà hãng cũng đỡ nhức tai vì người dùng chửi.

Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp
Reply With Quote