View Single Post
  #18  
Old 06-08-2019, 09:51
wormwon wormwon is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2018
Posts: 399
Re: AMD đánh tan tác Intel chỉ với một con chip Ryzen 7 3700X

Bọn người tiêu dùng Mỹ, Đức, Nhật toàn lũ ngu si thiểu năng bú chim đội đỏ

Chỉ có vozer thượng đẳng trí tuệ cấp vũ trụ mới nhận ra được sức mạnh của đội xanh

tôi rút ra điều này dựa vào comment của mấy thằng đầu
Reply With Quote