View Single Post
  #15  
Old 23-07-2019, 09:02
haungo's Avatar
haungo haungo is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Location: Cẩm đường, Long thành, Đồng nai
Posts: 457
Re: [Mobile] Epic Seven - Gacha - Anime

Quote:
Originally Posted by linhliver View Post
Biết game này từ hồi nó còn beta global nhưng ko gắn bó lâu dài dc vì lỡ chơi Onmyoji trước đó rồi, tính ra game này nó làm 3D lúc battle theo kiểu Am dương sư thì tuyệt
E theo game này vì có giàn Waifu cực chất lượng
Reply With Quote