View Single Post
  #13  
Old 22-07-2019, 23:20
alleria2010 alleria2010 is offline
Member
 
Join Date: 07-2012
Posts: 94
Re: [Mobile] Epic Seven - Gacha - Anime

chơi dc cỡ 4 tháng r. Đang auto w10 cỡ 80% thành công. Hồi chiều mới làm 3 nháy ml ra general purris + w. silk + champ zerato  mà k có đồ nên canh kho hết :v 
Reply With Quote