View Single Post
  #2  
Old 22-07-2019, 17:35
The_Luc_Thu_Dit's Avatar
The_Luc_Thu_Dit The_Luc_Thu_Dit is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2015
Posts: 1,344
Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit

thiếu éo gì, sf, injoker, viper, alche. Nói chung storm early yếu bỏ mẹ
Reply With Quote