Thread: Mua máy nào đây? Laptop văn phòng dưới 20 triệu
View Single Post
  #12  
Old 13-07-2019, 21:57
tranxuanlan tranxuanlan is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2013
Posts: 253
Re: Laptop văn phòng dưới 20 triệu

tầm này quất con inspiron 7570 chuẩn văn phòng, thiết kế bạo đẹp luôn nhe1
Inspiron 7570- Core i5 - 8250U/Win10 + Office 15.6 inch
Reply With Quote