View Single Post
  #8396  
Old 11-07-2019, 16:20
Chocobo197's Avatar
Chocobo197 Chocobo197 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2007
Posts: 105
Re: DIABLO III [PC-XB360-PS3/RPG/2012/No Crack]

Quote:
Originally Posted by bi ban khong ly do v2 View Post
SS moứi có gì hay ho k?? bỏ game 2 năm rồi
Không có gì khác, cày kiếm đủ đồ với thêm stash thôi!
Reply With Quote