View Single Post
  #34  
Old 06-07-2019, 21:59
Ahura's Avatar
Ahura Ahura is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2009
Location: (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)
Posts: 12,666
Re: [PC] Factorio [Casual/Simulation/Strategy/Multiplayer/Coop/2017]

game tốn thời gian phết
chơi 12 tiếng mới nghiên cứu xong cái laser turret
Reply With Quote