View Single Post
  #20  
Old 05-07-2019, 20:52
Summit Ridge's Avatar
Summit Ridge Summit Ridge is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2016
Posts: 4,889
Re: AMD sẽ giảm giá RX 5700 XT xuống 399$ và RX 5700 xuống 349$ ngay trước thời điểm ra mắt

Cứ từ từ, navi mạnh nhất hiện tại mới có 2560 sp nhìn line up kia khả năng vượt 4096sp cmnr.

Sent using vozFApp
Reply With Quote