View Single Post
  #13  
Old 05-07-2019, 18:15
LaiTNT's Avatar
LaiTNT LaiTNT is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2011
Posts: 1,185
Re: AMD sẽ giảm giá RX 5700 XT xuống 399$ và RX 5700 xuống 349$ ngay trước thời điểm ra mắt

Lần này nông dân có hốt hết luôn không
Reply With Quote