Thread: Tư Vấn DAP/amp đi cùng HD650
View Single Post
  #1  
Old 04-07-2019, 13:01
Serapia Serapia is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,143
DAP/amp đi cùng HD650

Lôi ra ngoài này chứ trong kia vắng quá
Mình đang tính xúc HD650 để dừng cuộc chơi tại đây
Theo tìm hiểu thì khá kén đồ kéo, những topic bàn luận đều đã cách đây 2-3 năm.
Giờ bới lại xin tư vấn combo đi cùng, tham khảo trên mạng được 1 số cái sau:
+ Combo Shiit Magni 3 + Modi 2 (Khoảng hơn 6 củ)
+ Topping Dx3 Pro (Khoảng 5 củ)
+ ODAC + Darkvoice (Khoảng 7-8 củ )
+ Lấy tạm O2 rồi kiếm DAC sau
...
Hóng tư vấn để đi nghe thử
Reply With Quote