View Single Post
  #32  
Old 02-07-2019, 16:25
deadplayerSZ deadplayerSZ is offline
Member
 
Join Date: 04-2018
Location: Home
Posts: 55
Re: [PC] Factorio [Casual/Simulation/Strategy/Multiplayer/Coop/2017]

Có còn thím nào chơi chỉ cho em cách phân phối tài nguyên trên cái băng tải với Xây xong rối như sh*t
Reply With Quote