View Single Post
  #646  
Old 25-06-2019, 13:17
hyamal3's Avatar
hyamal3 hyamal3 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2013
Location: Hoa cải đỏ
Posts: 7,832
Re: [THẢO LUẬN] Về Epic Game Store điếm thúi hay đúng hướng?

Quote:
Originally Posted by Sgt. Frank Woods View Post
Bảo sao tư duy có nhiêu đó, hóa ra thế giới quan hạn hẹp trong 2m2 thì chịu.

Kêu đứng trên nhiều góc nhìn, nhiều lập trường để quan sát và đi đến kết luận mà nói đi nói lại vẫn là dựa trên quan điểm cá nhân.Thanh niên này chắc 2-3 năm sau lớn thì mong tư duy thay đổi.

Thay vì anh công kích cá nhân tư duy của tôi thì nên phản biện lại quan điểm của tôi đi.
Reply With Quote