Thread: HN Dọn nhà
View Single Post
  #17  
Old 24-06-2019, 22:29
L.V.Gaal's Avatar
L.V.Gaal L.V.Gaal is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2014
Posts: 1,651
Re: Dọn nhà

4. Cáp chuyển HDMI sang VGA của Vention 80k
xin ảnh bác ơi
Reply With Quote