Thread: HN Dọn nhà
View Single Post
  #13  
Old 18-06-2019, 13:13
tungnt1989vn tungnt1989vn is offline
Member
 
Join Date: 04-2013
Posts: 38
Re: Dọn nhà

SĐT ko liên hệ được hay sao, T20i để mình 2m3 đc ko bác, okie thì ib lại để mình chạy qua xem.
Reply With Quote