View Single Post
  #8379  
Old 16-06-2019, 18:41
anhhoctro's Avatar
anhhoctro anhhoctro is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2009
Location: Quỳnh Lôi Xóm
Posts: 4,336
Re: DIABLO III [PC-XB360-PS3/RPG/2012/No Crack]

Sáng nay mới gặp 1 thăng dùng hack tool, para có hơn 2k đi lvl 124 cùng mình para 4k với 1 supp barb, thế mà mình và barb chết liên tọi, nó ko giảm 1 giọt nào , ko lên xuống bình máu gì hết! Set đồ giống hệt mình...có hỏi nó cách gì mà nó chuồn mất! Giá mà nó bán cho mình cái trainer đó....
Reply With Quote