View Single Post
  #1  
Old 16-06-2019, 14:27
enpi11's Avatar
enpi11 enpi11 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2010
Posts: 135
Lỗi render Vray 3.6 background to hơn model

Như hình ạ , em dùng sketchup 2018. Em bỏ HDRI vào dom light để render nhưng bị lỗi background bị to hơn so với model (các mục enviroment em đều không có chọn)
[im

Last edited by enpi11; 30-06-2019 at 15:56.
Reply With Quote