View Single Post
  #9  
Old 13-06-2019, 10:21
_sharp_'s Avatar
_sharp_ _sharp_ is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2009
Location: Onepiece
Posts: 1,330
Re: Xây dựng hệ thống pubsub chịu tải cao

Quote:
Originally Posted by freex View Post
...
Mô hình của em lại là dạng microservice, giao tiếp kiểu api restful giữa các service với nhau.
Mô hình này em thấy không phù hợp lắm vì có nhiều service khi bị quá tải thì không cách nào retry call các api lại được, vì thế em đang muốn build 1 service pubsub ở giữa quản lý các message giao tiếp giữa các service này, cũng như retry lại sau nhiều khoảng thời gian khác nhau nữa.
.....
+ Cần có 1 sự đảm bảo là service pubsub này ngỏm ở bất cứ giai đoạn nào thì lúc restart các message cũng không thể bị mất, cũng như nếu nó chết đi, thì cũng có 1 giải pháp nào đó để bọn service vẫn có thể call api trực tiếp cho nhau được.
Vậy thì có cách build con Pubsub HA cao nhất thôi, chơi combo multi cloud + datacenter đi.
Reply With Quote