View Single Post
  #8  
Old 13-06-2019, 08:37
noneedname's Avatar
noneedname noneedname is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2011
Location: Heaven
Posts: 520
Re: Xây dựng hệ thống pubsub chịu tải cao

Bác muốn dựng một con service lưu toàn bộ req/res của toàn bộ hệ thống để có thể retry?
Các service khác giao tiếp với con này theo cơ chế nào? http, tcp?
Bác bảo các service khác khi peek k scale nổi thì lấy gì đảm bảo con service pubsub này scale được? Có gì đảm bảo nó k bị lost data?
Con Elasticsearch kể cả bác có dựng cluster thì khả năng chịu tải của nó cũng là vấn đề, bác dự 1 ngày nó lưu bao nhiêu message, 500 triệu? Bác định query trong bao lâu? 1 ngày, 1 tháng?
E nghĩ bác nên nêu rõ vấn đề của hệ thống bên bác chứ dựng thêm 1 con khác vào theo ngu ý của e thì có thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề với con bác mới dựng.
Reply With Quote