View Single Post
  #7  
Old 12-06-2019, 20:03
bribnt's Avatar
bribnt bribnt is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2013
Posts: 3,643
Re: Xây dựng hệ thống pubsub chịu tải cao

Quote:
Originally Posted by freex View Post
Mình muốn gom các message này về 1 service để xử lý, cũng như retry lại các message bị ngỏm .. mà không cần các publisher/comsumer phải take care việc này.

Một điều nữa, là các service hiện tại của mình đều gọi nhau bằng api restful, nếu dựng các thằng broker message ở giữa thì phải viết code lại 1 loạt các service consumer như vậy. Đây cũng là 1 trong những lý do mà mình muốn dựng 1 cái service pubsub ở giữa, để nhận api vào, và sau đó sẽ gọi api của bên nhận.

Ở bên dưới hệ thống này thì chắc sẽ là 2 service con đóng vai trò publisher và comsumer, và chắc vẫn là vẫn dùng RabbitMQ hoặc Kafka cho chúng mà thôi.
Thấy kafka có các tính năng như bác yêu cầu: lưu message vào persistent, lưu lại offset của consumer nên khi ngỏm có thể tiếp tục từ lần trước hoặc bắt đầu tự đầu nếu muốn. Chỉ là không phải rest api. Không biết có thể làm thêm một cái proxy đơn giản ở trước, để phần còn lại cho Kafka nó làm được không?

Sent from HiPhone 5 using vozFApp
Reply With Quote