View Single Post
  #2  
Old 11-06-2019, 21:01
RPG29's Avatar
RPG29 RPG29 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2010
Posts: 1,566
Re: Xây dựng hệ thống pubsub chịu tải cao

Sao không làm cái message broker/event storage ở giữa như RabbitMQ/Apache Kafka rồi đẩy hết event về đó hở bác? Consumer tèo thì restart lại xử lý tiếp?
Reply With Quote