Thread: Kiến thức List RAM chạy tốt cho Ryzen
View Single Post
  #1043  
Old 06-06-2019, 12:43
vn13014 vn13014 is offline
Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 50
Re: List RAM chạy tốt cho Ryzen

Timing hơi cao so với phần lớn các kit CL 16 khác. Kit khác có 16-18-18-38 thôi.
Reply With Quote