Thread: Kiến thức List RAM chạy tốt cho Ryzen
View Single Post
  #1041  
Old 04-06-2019, 22:09
vn13014 vn13014 is offline
Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 50
Re: List RAM chạy tốt cho Ryzen

Ram gì mà XMP tận 16-20-20-38 thế kia @_@
Reply With Quote