View Single Post
  #29  
Old 01-06-2019, 06:37
eet789's Avatar
eet789 eet789 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Posts: 6,023
Re: [THẢO LUẬN] Về Epic Game Store điếm thúi hay đúng hướng?

Quote:
Originally Posted by kyoshiro244 View Post
Boderland 3 chắc cũng là rác hài thôi thì chấp nhận =]]
Bỏderlands chết từ lúc nó đẻ ra một mớ DLC dạng customization để hút máu ở bản 2 rồi.

Pre-sequel là một ví dụ cho một cái borderland như cứt
Reply With Quote