View Single Post
  #176  
Old 28-05-2019, 23:45
alibonbon's Avatar
alibonbon alibonbon is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2017
Location: Namek Planet
Posts: 779
Re: Page 18 - Tổng hợp lỗi tại đây


Mình dùng cốc cốc ở nhiều máy tính khác nhau, reply ko hiện thị thanh công cụ
Ko có cả emo luôn
Mod xem hộ với, mình cảm ơn
Thứ 2 nữa là time trên voz chậm 7 tiếng là sao nhỉ


Được gửi từ Nokia 1202 - vozForums

Last edited by alibonbon; 28-05-2019 at 23:53.
Reply With Quote