Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #23  
Old 28-05-2019, 08:31
leon_123's Avatar
leon_123 leon_123 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2011
Location: Ho Chi Minh City
Posts: 18,522
Re: Thảo luận Chọn PCX hay SH?

Quote:
Originally Posted by ngunhucho12345 View Post

Ah góp ý của em thôi tại nhà cũng có SH phần em thì thích cái cốp to to tý
https://i.imgur.com/HYc2k18.png (ảnh)


Sent from Samsung SM-G930K using vozFApp
Vừa cốp to vừa có chỗ để chân như con SH thì chỉ có con Lead, mà em thanh niên chưa 30 tuổi chạy Lead thấy sao sao á.
Reply With Quote