Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #20  
Old 27-05-2019, 16:39
nguoilamvu0n's Avatar
nguoilamvu0n nguoilamvu0n is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2014
Posts: 3,370
Re: Thảo luận Chọn PCX hay SH?

Quote:
Originally Posted by ngunhucho12345 View Post

sau có việc phải chở đồ chở thùng thì thấy AB hay PCX tiện hơn kha khá


Sent from Samsung SM-G930K using vozFApp
Hàng ngày đi lại thì SH thoải mái hơn khơ khớ
Reply With Quote