Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #19  
Old 27-05-2019, 16:15
leon_123's Avatar
leon_123 leon_123 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2011
Location: Ho Chi Minh City
Posts: 18,112
Re: Thảo luận Chọn PCX hay SH?

Quote:
Originally Posted by ngunhucho12345 View Post

sau có việc phải chở đồ chở thùng thì thấy AB hay PCX tiện hơn kha khá


Sent from Samsung SM-G930K using vozFApp
Chở thùng hay đồ nếu bự quá thì cột phía sau chở, còn nhỏ thì có thể bỏ vô chỗ để chân của con SH vẫn ok mà thím, khoảng đấy cũng rộng mà. Chứ để lên cái baga giữa xe thì khó lái v~ ra ấy nếu như là đồ to.
Reply With Quote