Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #18  
Old 27-05-2019, 16:13
ngunhucho12345's Avatar
ngunhucho12345 ngunhucho12345 is online now
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 695
Re: Thảo luận Chọn PCX hay SH?

Quote:
Originally Posted by leon_123 View Post
Mình cũng thấy vậy, PCX thì hơn được quả cốp nhưng chỗ để chân lại không thoải mái bằng.
sau có việc phải chở đồ chở thùng thì thấy AB hay PCX tiện hơn kha khá


Sent from Samsung SM-G930K using vozFApp
Reply With Quote