Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #17  
Old 27-05-2019, 14:21
leon_123's Avatar
leon_123 leon_123 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2011
Location: Ho Chi Minh City
Posts: 18,110
Re: Chọn PCX hay SH?

Quote:
Originally Posted by ngunhucho12345 View Post
SH thì độ tiện dụng không được cao lắm cốp hơi bé
https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif (ảnh)
Mình cũng thấy vậy, PCX thì hơn được quả cốp nhưng chỗ để chân lại không thoải mái bằng.
Reply With Quote