Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #16  
Old 27-05-2019, 13:40
ngunhucho12345's Avatar
ngunhucho12345 ngunhucho12345 is online now
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 827
Re: Chọn PCX hay SH?

SH thì độ tiện dụng không được cao lắm cốp hơi bé
Reply With Quote