View Single Post
  #2592  
Old 26-05-2019, 23:51
nhatkhang's Avatar
nhatkhang nhatkhang is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2006
Posts: 1,128
Re: Page 260 - Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by zajqn2 View Post
Đời sau phải tối ưu fw hơn chứ
FW nó update liên tục mà nên lo gì ko tối ưu

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums
Reply With Quote