Thread: Kiến thức List RAM chạy tốt cho Ryzen
View Single Post
  #1025  
Old 25-05-2019, 14:03
quad's Avatar
quad quad is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Posts: 3,384
Re: List RAM chạy tốt cho Ryzen

tôi xài r5 2600, mặc định bus ram 2133 và oc ram thử lên 3466 cũng chả thay đổi gì, tôi xem trên youtube nói nói bus ram tác động mạnh lên hiệu năng lắm mà. Vậy ra tôi đã làm sai cái gì mà không tăng được 1 chút hiệu năng nào vậy ?
https://imgur.com/a/hftVYfY

Last edited by quad; 25-05-2019 at 14:10.
Reply With Quote