Thread: Kiến thức List RAM chạy tốt cho Ryzen
View Single Post
  #1022  
Old 25-05-2019, 00:21
quad's Avatar
quad quad is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Posts: 3,385
Re: Kiến thức List RAM chạy tốt cho Ryzen

Nãy vọc thử ram lên 4133 thì máy ko lên hình nữa, ngoài cách tháo pin cmos thì còn cách nào không mấy bác ?
Reply With Quote