Thread: Thảo luận Bàn về lốp không ruột cho 2B
View Single Post
  #20  
Old 23-05-2019, 19:03
tainguyen2912 tainguyen2912 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2014
Posts: 144
Re: Thảo luận Bàn về lốp không ruột cho 2B

Quote:
Originally Posted by ZIZ1610 View Post
ở HCM thì mua lốp ở đâu an toàn ko lo hàng fake vậy các bác
Bác xem thử vỏ xe Long Phụng, vỏ xe Phúc Thảo hoặc vỏ xe Quốc Khánh
Reply With Quote