Thread: Thảo luận Bàn về lốp không ruột cho 2B
View Single Post
  #19  
Old 23-05-2019, 18:29
ZIZ1610 ZIZ1610 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 383
Re: Bàn về lốp không ruột cho 2B

ở HCM thì mua lốp ở đâu an toàn ko lo hàng fake vậy các bác
Reply With Quote