Thread: Thảo luận Bàn về lốp không ruột cho 2B
View Single Post
  #14  
Old 20-05-2019, 16:21
Nhaemcotivi Nhaemcotivi is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2012
Location: Loading...
Posts: 8,878
Re: Bàn về lốp không ruột cho 2B

hãi nhất đâm vào dao dọc giấy, há miệng lốp luôn
Reply With Quote