View Single Post
  #22  
Old 18-05-2019, 16:48
luvd12's Avatar
luvd12 luvd12 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Posts: 321
Re: [Menswear] Hội các anh em mê giày tây

Có mua 1 đôi goodyear ở long thịnh mang thấy khá bền. Đế da mòn muốn rớt đế mà da giày còn nguyên.

Gửi từ Cục Gạch note 8 của tui bằng vozFApp
Reply With Quote